Brabantse Stroom

Nieuwe waterlogistiekType:
Design study / strategic masterplan
Client:
KunstLOC / Gemeente Tilburg / CAST architectuurcentrum
Partners: OTO Landscape, Bureau Moon
Program:
Logistieke bedrijvigheid, wonen, flexwonen, ecologische zones, energienetwerkenBrabantse stroom - herontdekking van het Wilhelminakanaal 

Dwars door de logistieke corridor van Brabant loopt een onderbenutte verkeersader - het Wilhelminakanaal. Het kanaal verbindt de Rotterdamse haven via Eindhoven en het achterland.

Op het water kunnen containers gezamelijk worden vervoerd en besparen we aanzienlijk op de CO2 uitstoot per container. De electificatie van de scheepvaart zou dit verder kunnen verbeteren. Daarnaast is de impact van vervoer en luchtvervuiling op woongebieden via het kanaal gunstiger dan bij vervoer over de weg.

Drie strategieën voor terreinen
Veel bestaande terreinen liggen van oudsher al langs het kanaal maar maken op dit moment weinig gebruik van hun ligging voor multimodaal vervoer. In plaats van nieuwe terreinen te ontwikkelen langs snelwegen stellen we voor de bestaande terreinen langs het kanaal te transformeren volgens 3 strategieën: verdichten/verdunnen, vermengen of verwateren.

Als samenvatting van ons ontwerpend onderzoek deden we 5 aanbevelingen aan de gemeente Tilburg:

1. Benut de logistieke potentie van het Wilhelminakanaal - maak kanaal tot mainport
2. Richt een Kanaalunie op, deel kosten en baten in regio - stop concurrentie gemeenten
3. Verdicht op goed bereikbare locaties, verdun in ecologische zones
4. Vermeng bedrijvigheid, distributie en wonen aan het kanaal in de stad
5. Maak drijvende terminals - geef de piek in vierkante meters een tijdelijke plek©2023
-C-A-S-
︎